43.
LA ORELOJ DE LA LEPORO

La leonon vundis besto korna.
Li ordonis en kolero morna:
"Ĉiu best' havanta korn-armilon
iru el la regno en ekzilon!"
Do elmigris cervo, kapreolo,
kapro, ŝafo, ĉamo, kaj, ĉe kolo
la orelojn longajn kuŝiginte,
por ke tiuj ne elstaru pinte,
iris en ekzilon la leporo.
La sciuro miris: "He, baptano!
Kien do vi iras?" "Al lontano."
"Kial?" "Pro la kornoj." "Ho, ĉieloj!
Tiuj longaj estas ja oreloj!"
La leporo diris: "Ĉu por tio
povas esti ia garantio,
ke ne nomos iu el kaprico,
favorĉaso, strebo aŭ malico
la orelon longan longa korno?
Tie ĉi evitus min la dormo."