40.
LA PAŜTISTO KAJ LA LEONO

Forrabis ŝafojn rabobest'. "Ho granda Zeus," kolere
ekkriis la paŝtisto nun "dediĉos mi ofere
bovidon, se mi kaptos ĝin!" Kaj venis la leono.
"Forigu ĝin, kaj bovon mi oferos, Zeŭs-patrono!"