34.
LA RANO KAJ LA BOVO

Sur kamprando rano sidis,
grasan bovon ĝi ekvidis.
Ties grandon rigardante,
ekenviis ĝi, kaj vante
sian haŭton ĝi plenblovis,
eĉ pli granda esti provis.
"Ĉu mi dikas pli impone?"
La ranidoj diris: "Ho, ne!"
Ĝi pli streĉas sin, demandas:
"Jen do, kiu nun pli grandas?"
"Ankoraŭ ĉiam nur la bovo!"
En furioz' laŭ tuta povo
ĝi blovege streĉe strebis,
kaj ĝi krevis.