51.
LA SOCIETO DE PLUTO

Heraklo, diiĝinte, venis
en la ĉielon, kaj li partoprenis
festenon de la dioj tie.
Al ĉiu dio devoscie,
aparte faris li saluton,
sed kiam li ekvidis Pluton,
la dion de la tera riĉo,
saluti lin kun forturniĝo
evitis li. Kaj Zeŭs tre miris:
"Sed kial do vi ne deziris
saluti lin?" Je la demando
respondis la hero' severe:
"Ĉar mi plejofte lin en bando
de aĉaj homoj vidis tere."