29.
LA TAŬRO KAJ LA KULO

Sur la kornon de la taŭro
kulo flugis, kaj post kaŭro
de pli-malpli longa daŭro
diris al la taŭr' kompleze:
"Se mi ŝarĝas vin tro peze,
kaj vi volas, ke mi iru
for de via korno, diru!"

Kaj la taŭro diris: "Ba,
ĉu vi estas alfluganta,
forfluganta, ho giganta,
mi vin ne rimarkas ja!"