46.
LA TROVITA HAKILO

Du homoj kune vagis. La unu trovis voje
hakilon. "Ho, hakilon ni trovis!" kriis ĝoje
l'alia. "Ej! Ne diru: ni trovis, ĉar mi trovis."
Protestis tiu, kaj la kunulon de si ŝovis.
Sed venis la perdintoj: "He, kiu do fripone
forprenis la hakilon? Ni batos lin bastone!"
Ektimis la trovinto: "Pereis ni!" li veis.
Respondis la alia: "Ej! diru, vi pereis."