21.
LA VULPO KAJ LA GRUO

Vulp' invitis al si gruon
kaj al ĝi promesis ĝuon
manĝi, trinki plej agrable.
Tiu venis. Nu, surtable
estis supoj delikataj,
sed nur en teleroj plataj.
Dum la vulpo do festenis,
ĝia gasto vane penis
per la longa, pinta beko
pri elsuĉo aŭ elleko.

Tio la gruon tre incitis,
ĝi la vulpon reinvitis;
faris kuiradon grandan,
ĉion bonan, pleje frandan
donis, sed, kun venĝo-volo,
en botel' de longa kolo.
Sian bekon ĝi enŝovis,
sed la vulpo vane provis
manĝi el la svelta vazo,
iris for kun longa nazo.