38.
LA VULPO KAJ LA MASKO

La vulp' surkampe maskon trovis,
ĝin ĉiuflanken turnis, ŝovis,
kaj diris kun rikan' acerba:
"Tre bela kapo, sed sencerba."