44.
PLENA VENTRO

Kava kverk' en kampo staris,
kaj bonnaza vulp' elflaris,
ke manĝaĵojn en tornistro
kaŝas tie la paŝtisto.
En la kavon ĝi sin ŝtelis,
manĝis, ĝis la ventro ŝvelis
tiom, ke la tromanĝema
plu ne povis eĉ kun ĝema
kaj plej pena fortostreĉo
sin elŝovi tra la breĉo.
Diris vulp' alia: "Gasto!
Vi eliros nur post fasto,
aŭ eligos vin bonece
la paŝtisto, sed po-pece."