PRI LA STATUO
DE EZOPO

Ĝuste faris vi, Lysippos, olda artisto Sykiona,
ke la sep saĝuloj staras post Ezopo en la fon'.
Per rigora "devas esti" tiuj vane por la bona
nin admonas pli obeas ni al la Samosa son',
kiu akran saĝon garnas per historieto bela,
kaj edukas, kvankam ŝerce, por edifa serioz'.
For do la avertojn krudajn! Venu vi, logaĵ' libela,
kaj allogu korojn per la fabelsorĉo de Samos'.

Agathias