18.
SINCERE

Renkontis lupon vulpo
maljuna, malkuraĝa,
petegis pri indulgo
por sia kapo aĝa.
La lupo diris: "Bone, se
vi tri sincerajn diros,
je l'granda Pan mi ĵuras, ke
mi nun vin ne disŝiros."
La vulpo, post ĉi ĵuro,
parolis en sekuro:
"Unue, kial tien ĉi
vi venis malbeninde?
Due, se jam alvenis vi,
kial ne venis blinde?
Kaj trie: Por ke mi vin plu
neniam vidi devu,
tro longan vian vivon tuj
finante, fine krevu!"