KI VOLT KALOCSAY KÁLMÁN?

Kalocsay Kálmán orvos volt és az eszperantó nyelv kimagasló művelője: költő, műfordító, esszéíró, szerkesztő és nyelvész.

Alkotói munkásságának egyetlen területe is elegendő lett volna, hogy nevét maradandóvá tegye. Tehetsége sokoldalúsággal párosult: gyógyított, orvostudományi kísérleteket végzett, számos orvosi cikket és szakkönyvet írt, tanított, néhány verséhez maga komponált zenét. A magyar irodalom számos gyöngyszeme az ő művészi tolmácsolásában jutott el határainkon túlra, az öt kontinens távoli országaiba is.

A toll fegyverével harcolt a társadalmi igazságtalanságok, az embertelen pusztító háborúk ellen. A nemzetközi nyelv segítségével szolgálta az egyetemes kultúra, a népek egymáshoz való közeledése, a béke gondolatát, számos barátot szerezve hazánknak a világ különböző részein élő jóakaratú emberek köréből.

Az ember szabadságát, az emberi méltóságot hirdető világszemlélet elkötelezettje és hat évtizeden át odaadó, fáradhatatlan munkása volt.

Budapest, 1994.

Csiszár Ada