Kalocsay Kálmán származása

A második világháború éveiben, amikor a hitleri nácizmus Magyarországot is elérte, az állampolgárokat származásuk szerint is nyilvántartották. Az antiszemita rendszer eltávolította a vezető állásokból azokat, akik nem tudták bizonyítani keresztény származásukat a nagyszülőkig visszamenőleg.

Dr. Kalocsay Kálmánnak, a budapesti Szent László Kórház adjunktusának, osztályvezető főorvosának is igazolnia kellett származását.

Az iratok beszerzése közben Kalocsay kíváncsi lett: meddig követhető ősei nyoma vissza az időben? Ükapák és ükanyák keresztlevelei és házasságlevelei kerültek elő, amelyek az ősök — magyar, német, szlovák, lengyel — eredetét mutatják. És ki tudja? Talán kedvező volt a vérkeveredés, és ennek köszönhető, hogy egy kiemelkedően tehetséges utód született: Kalocsay Kálmán.

A származási táblázat szerint az apai ágon névváltoztatás volt. A dédapa, Kalusztovszky József felvette édesanyja, Kalocsay Antónia nevét. Különböző iratok adataiból következtetve, a névváltoztatás valószínűleg az 1830-as években történt.

Az anyai ágról értékes történelmi dokumentum maradt fenn. A pergamenre kézzel írott, színezett címerrel és királyi függőpecséttel ellátott latin nyelvű "nemeslevél" azt tanúsítja, hogy II. Rudolf német-római császár, 1572 és 1608 között magyar király, bőnyi előnévvel nemesi rangot adományozott a Panda-családnak.

A Bőnyi Panda-család címere 1580Kalocsay Kálmán nemzetiségi származása

A több mint 400 éves nemeslevél betűi mára már elfakultak, legtöbbjük olvashatatlanná mosódott. Csak a piros-kék-arany színezésű címer — amelyet az egyik ős 1865-ben restauráltatott — ragyog régi szépségében, és a karmában kardot tartó griffmadár emlékeztet a Panda-családra, egy kihalt nemzedékre.