Csiszár Ada

In Memoriam Dr. Kalocsay Kálmán


Abaújszántótól az eszperantó Parnasszusig (1891-1976)
BUDAPEST, 1994

Az eredeti kiadvány a Dr. Kalocsay Kálmán Baráti Társaság kiadásában
a Budapest II. ker. Önkormányzat
Oktatási, Művelődési és Sportbizottsága támogatásával jelent meg.
Felelős kiadó: Dr. Máthé Árpád,
Műszaki szerkesztő: Gerencsér Ágnes