En mond' konfuza, kor' kontuza
Eksonas ĝeme, disonance,
Kaj tamen, pri l' dolor' obtuza

Ekkanti volus ritmodance,
Kaj volus por muzik' per tordoj
Agordi liron, sed, malŝance,

Jen krevas unu, du, tri kordoj,
La lasta restas, nur la lasta.
Malplene sonas sen akordoj

Ĉi kordo orfa, malelasta,
Kaj dum ĝi sonas tamen, spite,
Ne sonas kantileno vasta,

Nur etaj kantĉifonoj, splite...