V.

Ho homo de l' Futuro.
Vivanta milde, pace,
Ĝardene kaj palace
En lukso kaj plezuro!

El via brila turo
Priridas vi grimace
Nin, kiuj kulpe, lace
Baraktis en teruro.

Senpeka, sendifekta!
Vin nura virt' ornamas,
En vi la krim' infekta
De rab' kaj murd' ne flamas.
Kiel mi vin, perfekta,
Envias kaj malamas!