Repaŝo

Sándor Petőfi:
Enkonduko
Versoj tempoorde
Versoj alfabete
Al arboj flustras trista vent' aŭtuna...
Al Etelke
Alaŭdon aŭdas mi denove...
Amo estas kav' obskura...
Amsopiro
Animo mia ĝarden' orienta...
Arb' mi estos, se...
Arbeto al tempesto
Banas sin la luno...
Batalkanto
Birdo ĝin surflugis...
Bosko birdo-ĥoron havas...
Ĉardo ĉe la vilaĝlimo
Ĉe l' fino de l' jaro
Ĉifonaj bravuloj
Ĉu bluaj do ankoraŭ...
Dum drinko
Eĉ se dum ŝia viv'
Ekstere ege frostas...
El ĉi brila mondo...
El malproksimo
El urb' eksteren!
En batalo
En cent formoj...
En la memorlibron de Etelke
En memorlibron de amiko
Esperoj niaj flugas
Estis ĵus mateno...
Estus mi torento...
Eŭropo mutas...
Fea sonĝo
Fine de Septembro
Granda estas mond' sen fino...
Greno jam maturas...
Ho rememor'...
Homero kaj Osiano
Hundgrato
Hungarlando
Italio
Ja neniam enamiĝis...
Jam pendas la liuto...
Jen aŭtuno, jen denove...
Jen ŝafisto sur azen'...
Johano la Brava
Kampulo teron sian plugas...
Kanto de hundoj
Kanto de lupoj
Kia hel'...
Kial kantas vi, poetoj bonaj?
Kiam mi ekvidis vin...
Kiel mi nomu vin...
Kiel strange sonĝis mi...
Kio do la am'...
Kio la gloro?
Kiu do dirus, pensus...
Kuirejon mi eniris...
La 15. de Marto 1848
La amo kaj liber'...
La Apostolo
La bona olda drinkejmastro
La Ebeno
La frenezulo
La juĝo
La kanto
La kateno
La kokino de l' patrino
La kor' poeta: florĝardeno...
La kvarbova veturilo
La lando de la amo
La lastaj floroj
La leono mallibera
La migrulo
La nuboj
La poeto kaj la vitbranĉo
La poetoj de la XIX. centjaro
La poezio
La popolo
La sovaĝfloro de la naturo
La stepo en vintro
La tristo — granda ocean'...
La vento
Letero al Johano Arany
Lumon!
Majesta nokto
Majstro Paŭlo
Malklare flagras...
Malleviĝas nubo peza
Marĉando
Mi rigardas tra fenestro...
Mi staras en la mezo de l' eben'...
Mia amo: mar' muĝanta...
Mia student-kariero
Miaj kantoj
Migras nuba karavan'...
Min ne trafos puno dia...
Nacia kanto
Ne dekadencas la homaro...
Nokt' feliĉa...
Nubo kaj stelo
Palaco kaj kabano
Paseo kaj futuro
Patriota kanto
Paŭlo Prokrasty
Penso min ĝenas per ĉagren'...
Pluvo, pluvo, pluvo...
Por Laĉjo Arany
Pri sangaj tagoj...
Ribelis muĝe maro...
Rondkanto
Rozarbeto de la amo
Rozujeto sur la montdekliv'...
Se l' koro amas...
Se parolus Dio...
Se viro, estu viro...
Senmortas la anim'...
Sonas kanto de sepulto...
Sur akvo
Sur fervojo
Sur mia naskotero
Sur plataĵ' de milda maro...
Tibisko
Tra l' vilaĝ' de rand' al rando
Tri birdoj
Tri filoj
Valo kaj monto
Vaniĝinta plano
Vesperiĝo
Vespero
Vi amas la printempon...
Vintra mondo

Postnotoj