IV.

Behrendt — gvidas sur voj' irinda
La GEA-n, prezidante pace.
Recenzas librojn stilkurace
Kun la severo dezirinda.

Kun seriozo ŝerco-vinda
Li »dokumentas« plej sagace,
Behrendt — gvidas sur voj' irinda
La GEA-n, prezidante pace.

Kaj krome, jen afer' dirinda:
Batalon gvidas li senlace,
Kaj indigniĝas li grimace
Pri l' kompatinda vort': mirinda.

Behrendt — gvidas sur voj' irinda.