VIII.

Bleier la korespond-uzino.
Produkto: tricent tunoj jare.
Tereno tuta mond' senbare.
Fervoro, lerto kaj rutino.

En valorpeso, prezkombino
Li trafas ĉiam senerare.
Bleier la korespond-uzino.
Produkto: tricent tunoj jare.

De mondofin' ĝis mondofino
Li manuskriptojn serĉas flare
Kaj ilin kaptas, ĵetas are
En faŭkon de kompost-maŝino.

Bleier la korespond-uzino.