XI.

Bulthuis la edzo de l' romano
Kaj patro de Idaro multa.
Pri konsciencriproĉ' okulta
Li skribis per trankvila mano.

Pri ĉarma vagabond' Johano
Skribis, kaj pri grafido stulta
Bulthuis la edzo de l' romano
Kaj patro de Idaro multa.

Sed ne nur propra pens-infano
Fluis el plumo novel-kulta,
Jen sekvas, en traduk' tumulta,
Norvego, anglo, dan', hispano!

Bulthuis la edzo de l' romano