XXIV.

Julia Isbrücker — senlaca
Animo de l' movad' holanda.
Fort' organiza, propaganda,
Kaj ĉarma kor' oferdonaca.

En Esperanta Dom' palaca
Mastrinas kun prudento granda
Julia Isbrücker — senlaca
Animo de l' movad' holanda,

En I-Co-Ko — konsil' sagaca;
Ĉe-Institute — rol' komanda,
Por nia venko ĉiulanda
Jen, vere heroino paca:

Julia Isbrücker — senlaca.