XXX.

Lanti kun barbo klaskonscia,
Piede premas neŭtralismon,
Rigardas tra satanan prismon
Kaj estas nepre sennacia.

Por sia vero satracia
Ne ŝparas li paperan rismon,
Lanti kun barbo klaskonscia,
Piede premas neŭtralismon.

Sed malgraŭ sataneco ĉia
Li tamen trafis en abismon,
Suferis li teruran skismon,
Kaj ve, nun estas... reakcia

Lanti kun barbo klaskonscia.