XXXI.

Walter Lippmann la Gramatiko,
Lumiga forto de l' Konklud'.
Problemojn ĝis la klara nud'
Malvestas li per la Logiko.

Instruas al ni ĝis radiko
Respondojn Lingvajn lia stud',
Walter Lippmann la Gramatiko,
Lumiga forto de l' Konklud'.

Kaj lace pri la didaktiko
Por ĉarma poezia lud'
Li flugas pense al la Sud',
Al perloj de l' Tagore-liriko ...

Walter Lippmann la Gramatiko.