XXXII.

Miloŝ Lukáŝ — la violeto,
En ombro, kaŝe diligentas,
Ke li vers-arte eminentas,
Por multaj estas ja sekreto.

En lia brila interpreto
Poemoj ĉehaj elokventas,
Miloŝ Lukáŝ — la violeto,
En ombro, kaŝe diligentas.

Trasento, formo, rimo-melo
Pri vers-genio dokumentas.
Ho — kial al ni ne prezentas
Poemojn proprajn ĉi poeto?

Miloŝ Lukáŝ — la violeto.