XLIII.

Pastro Ramboux, sever' rigida,
Tre akra lang', tre akra saĝo.
Li bataladas kun kuraĝo
Per sia akra plum' rapida.

»Herez', maldeca skrib' insida«
Avertas li »jen la domaĝo!«
Pastro Ramboux, sever' rigida,
Tre akra lang', tre akra saĝo,

Sed foje, inter rond' konfida
De skoltoj en juneca aĝo,
— Ĉu estis ver' aŭ nur miraĝo?
Mi ĵuras, mi lin vidis rida!

Pastro Ramboax, sever' rigida.