LVI.

Feliks', Leono: frata duo,
Poetaj fratoj Zamenhofaj.
El la armeo de l' »Malnovaj«,
Sed pretaj al la ĉiam-pluo.

Entuziasmaj pri artĝuo,
Du kuracistoj filozofaj,
Feliks', Leono: frata duo,
Poetaj fratoj Zamenhofaj.

Felikso (Fez) en La Revuo
Brilis per versoj rapidstrofaj,
Leon' tradukas en lertmovaj
Ritmoj de l' arta verskonstruo

Feliks', Leono: frata duo.