LVIII.

Skribante pri mi la rondelon,
En embaras' mi sidis drone.
Ĉar kion skribi? Ĉu bastone
Tradraŝi mian propran felon?

Aŭ skribi pri mi bonon, belon
Flatante min mem fanfarone?
Skribante pri mi la rondelon,
En embaras' mi sidis drone.

Ĉu skribi ĉu ne? Ĉi ŝancelon
Amikoj rompis helpodone,
Ekrajdis la Pegazon sprone
Kaj min komandis sur ĉielon

Skribante pri mi la rondelon.