LIX.

Kalocsay, unika Nom',
De l' versoj mastra suveren',
Ardante brila fenomen
De nia povra idiom'.

Jen ŝtormas fajra vortciklon',
Jen muĝas milda versorgen',
Kalocsay, unika Nom',
De versoj majstra suveren'.

Se ravas lin printemp-arom',
Se trafas lin la mond-ĉagren'
Ekvibras lia kor-anten'
En simfonia polikrom'...

Kalocsay unika Hom'!
L. Totsche.
     

LX.

Kalocsay mondvoĉa bardo,
Reĝo de l' ritmo kaj de l' rimo,
Vi levas tra la land' sen limo
La verdajn faldojn de l' standardo.

Versforĝu do kun ŝtala hardo,
Leĝigu nin per artmaksimo,
Kalocsay mondvoĉa bardo,
Reĝo de l' ritmo kaj de l' rimo.

Profunde via ferigardo
Penetris fundon de l' animo,
Sed hele brilas, kun esprimo
Fajra, profeta, via ardo...

Kalocsay mondvoĉa bardo.
G. Waringhien.