GOETHE:

ROMAJ ELEGIOJ

LA TAGLIBRO

Tradukita de K. KALOCSAY


LITERATURA MONDO
BUDAPEST, 1932