I

En hejma balo, sub la lustro-flamoj,
Mi vagis sola. Tedis min la bru'.
Rigardis mi malplaĉe, kun enu'
Al la gladitaj dandoj, pucaj damoj.

Brilegis la juveloj kaj ornamoj,
La vestoj montris formojn per alglu',
Dekoltoj estis preskaŭ ĝis genu':
Aŭkcio de krurkarnoj kaj de mamoj.

Sed pudra blanko kaj ŝminkita ĉarmo,
Femuro, kokso, kruro kaj kalkan',
Ĉi tiu tuta duonnuda svarmo

Min nun devigis nur je mok-rikan'.
Jes ja. Mi inter multa, multa karno
Naŭziĝis, kiel la vegetaran'.