II

Nun, mi ekvidis vin! De l' vangoj ĉarmaj
Al virga brusto kaj al rasa krur'
Okuloj miaj glitis kun plezur',
Tra mia koro fluis ondoj varmaj.

Subite haltis mi sub sentoj svarmaj,
Min kvazaŭ tiris al vi sorĉa ŝnur',
Sed mi admiris vin kun ĉasta pur',
Ne estis en mi ekdeziroj karnaj.

Jes, ĉaste, sen malpuro de pasio
Mi vin ornamis per admira kron'...
Kio okazis do en subkonscio,

Ke, ne timante brilon de l' salon',
Levante kapon sin anoncis io:
Fripona bub' en mia pantalon'.