III

Oni prezentis min. "Ho, la poeto!"
Vi diris, kun ekbrilo de okul',
Kaj ni sidiĝis flanke en angul',
Tuj konsentante: "Teda societo."

Kaj vi babilis dolĉe, kun rideto,
La tempo pasis kun rapida rul',
Kaj mia koro, pro l' kreskanta brul',
Fajrerojn ŝutis, kiel la raketo.

Mi estis sprita. Trilis via rido,
Sonore, kiel la arĝenta kord',
Kaj mia Bubo dume, kun insido,

Frapetis sur la pantalona pord'
Levante ĝin je eta piramido.
Ĝi evidente celis al rekord'.