IV

Bruegis gaje jam la societo.
Pro miaj vortoj, pro l' ioma trink'
Vizaĝon vian per natiura ŝmink'
Koloris jam facila ebrieto.

Kaj dum en dolĉincita malkvieto
Nin ĉirkaŭbaris kvazaŭ sorĉa ring',
Jen, sian kapon kun subita sving'
Ekmovis mia vira amuleto.

Vi ĝuste alrigardis, kaj ekvidis
Ke sin balancas mia amkompas',
Kaj forrigardi vane vi rapidis:

La lipomordo, arda embaras',
Okuloj nebulitaj vin perfidis:
Vi sentis ĝin penetri kun frakas'!