VII

La postan tagon iris mi vizite,
Prezentis min, laŭ etiket-regul',
Al famili', sed, kvazaŭ somnambul',
Mi rigardegis sole vin ravite.

Vi havis ĝuste gastojn. Kaj subite,
Jen, ree sidis ni en la angul',
Kaj mia dekstra man' kun trema brul'
En vian manon sin alŝtelis glite.

Kaj dum sekrete ĉirkaŭ mia fingro
Fermiĝis via man' kaj ĝis radik'
Ĝin ĉirkaŭpremis kvazaŭ arda ringo,

Tra nia spino vibris dolĉa pik'
Pro tiu kuŝ' en humid-varma ingo,
Pro l' erotike arda simpolik'.