VIII

Ho, sopirata horo rendevua
En maja bosko! Kaj dum la promen'
En kaŝa loko trema ĉirkaŭpren'
Kaj longa, longa, longa kis' unua.

Kaj kiso dua, tria, kvara, plua!
Malŝpara dono kaj avida pren'!
Al mia korpo en duona sven'
Alpremis sin la dolĉa korpo glua.

Gluiĝis al mi via dolĉa ventro,
Kaj sub ĝi, kun ekstaza fandiĝem',
Tra l' vestoj via plej sekreta Centro

Bruligis, alpremiĝis ĝis ekstrem'.
Ekstaze dum ĉi sorĉa korpkoncentro
Mi helpis vin de poste, per manprem'.