X

Ho, ravaj tempoj en printempo pompa'
Sekretaj vagoj kune en ekstaz'!
La punkto estis kis' post ĉiu fraz',
Parolo nia estis kver' kolomba.

Ni ĝeme ĵuris pri l' fidel' ĝistomba,
Ni trinkis kisojn el senfunda vaz'.
Foje forgesis ni pri l' tempo-pas':
Tri horojn daŭris kis' seninterrompa.

Tri horojn mi vin kisis kaj ripetis,
Tri horojn kisis vi sen sola vort',
Tri horojn longajn mia lip' frapetis

Sur via lipo kun obstina fort',
Frapante sur la supra pordo, petis
Eniron sur malsupra via pord'.