XIV

Kelkajn sensencajn vortojn mi balbutis
Kaj fuĝis for kaj kuris sur la strat',
Kaj kvazaŭ post insulta vangobat',
Min nedirebla honto persekutis.

Sur mia frunto frosta ŝvito gutis,
La lang' gluiĝis seke al palat',
Eniris mi en kompatinda stat'
Drinkejon kaj avide vinon glutis.

Kaj post sencela, longa vag' traurbe,
Mi hejmeniris kaj sur la kanap'
Esploris mi la Bubon, kiu kurbe

Fiaskis. Kaj jen, ĝia stulta kap'
Nun levis sin, nun ŝvelis ĝi kukurbe.
Fi, mi ĝin punis per kolera frap'.