XVII

Nur kelkaj movoj la volupto plenis.
Mi rigidiĝis kun ekstaza trem'.
Dum vin inundis mia varma sem',
Sur via svena korp' mi preskaŭ svenis.

La sangan glavon milde mi reprenis,
La vundon kisis mi kun karesem',
Kaj vin karesis, ĝis kun laca ĝem'
Via kopscio ree al vi venis.

Nun vian manon kisis mi kun danka
Kortuŝo pri la oferita riĉ'
Kaj mi rigardis al la tolo sanga

Kiel la idolano al fetiĉ':
Ho, jen standardo sankta, ruĝa-blanka,
Standard' de mia gloro kaj feliĉ'!