II. BLAZONOJ DE LA PIEDO

Flugaj piedetoj, kun tiktaka gamo
tretas vi kaj trotas sur la makadamo
tiel gaje tra la karnavala Nice,
dum al amo hastas via maska damo!

Simpla viv' postulas, kiel milit', oron:
Kiku al neniu negas do lithoron,
kaj, ĉar gasto tardas, dume sub kimono
ŝia kalkaneto spronas la klitoron . : .

Ĉu do pli profunde tuŝa karakolo,
ol, ho Piedetoj! kiam l' alta skolo
vin sur miaj ŝultroj rajdigas, tordante
viajn spasmajn febrojn ĉirkaŭ mia kolo?