XXI

Dum inter viajn du femurojn; Kara,
Premiĝas mia kap' kun arda bor',
Kaj mia lango vibras. kun fervor'
En via servo plej familiara,

Min ravas dolĉa, milde fiŝ-ovara
Parfumo, kaj el via am-amfor'
Nektaro varma verŝas sin jam for
Kun freŝa gusto de la salo mara.

Ho, praodor' pragusto! Ho, nebula
Memoro senkonscia, kiam nin
Balancis mole la pra-mano lula

De l' fet-fluid' en korpo de l' patrin'!
Ho, min transpremi tra la vojo brula,
Sub via koro, luli min sen fin'!