III. BLAZONOJ DE LA KISO

Ke ne fortimiĝu via kor' lilia,
mi sur viaj negoj kaj velur' ilia
volas nur flirtigi nerve l' okulharojn:
kiso de l' animoj, kiso papilia!

Kiam viaj lipoj miajn suke premas,
petas ardan mordon kaj mordate ĝemas,
nian gean febron en- kaj respirante:
kis', kian kolomboj en ĉiel' emblemas!

Mian buŝon bekas via amdefi', kaj
jam la langoj skermas, vibre, hard-efikaj,
volvas sin volupte en kolubra plekto: ho
lang-voraj kisoj, kisoj fraŭde fikaj!