XXXVII

"Mi amas vin dum rapidspira tremo,
kiam la Lanc' kun arta artifik'
vin boras, en rapidripeta pik',
nur per la pint', el ruza ekscitemo.

Mi amas vin dum la profunda ĝemo,
kiam la Lanc' subite ĝis radik'
mergiĝas, preskaŭ ĝis la umbilik'
penetras vin kun murdisstreĉa premo.

Sed pleje, kiam kun volupta krevo
ekŝprucas en vin mia arda font',
kaj ĉe l' kulmino de l' plezurricevo

senspire pro l' animtrabora sond',
vi, kun subita, spasma pugolevo
ekrigidiĝas en ekstaza pont'."