IV. BLAZONOJ DE LA MAMOJ

En la nudaj varmoj, nokte, de Aŭgusto,
ŝia man' infana kun novama gusto,
tempe forlasante la fajrantan gemon,
palpesploras freŝon de l' burĝona brusto.

La kvar amikinoj sin por ban' malvestas
kaj nudaĵojn kaŝi hipokrite gestas:
sed jam de l' ekvido diamantas piĉoj
kaj la florajn globojn fingroj vete festas! .

Surrajdante korpon tuj ebrian kuŝi,
li la mamojn premas, cicojn strebas buŝi,
kiam laktaj perloj pruvas, ke jam ĝermas
ve! suĉont' alia tiajn belojn fuŝi...