XLV

Deposte eĉ, dum kaŭro surgenua,
penetris mi al via varma nest',
kiel la koko, kun rigida krest',
kokinon kokas en mateno frua.

Kaj havas la kopulo ĉi situa
malbelan nomon: manier' de best'.
Ĝi tamen estis por mi rava fest',
mistika, sorĉa, alta, animskua.

Dum ni fandiĝis arda amalgam',
ebrie pro l' plezur' superlativa
mi fantaziis pri transtera am':

ke vi nun, kiel la hindin' naiva,
vizaĝaltere preĝas al Lingam',
kaj nevideble vin penetras Ŝiva.