V. BLAZONOJ DE LA PUGO

Sur la jam fraŭline ruĝiĝantan pugon
la kolera patro virte batas fugon
da sonoraj klakoj, pinĉoj kaj fingrumoj
blinda, ke rosigas eĥo l' amlanugon.

Ĉe l' subtrajna svarmo li, trafinte floron
de jesanta pugo, provas manesploron
takte, kaj tra l' jupo sentas jam radii
de l' gluteoj firmaj la virinan gloron...

Sklave, surgenue kaŭras vi, ĝis sferas
diatona pugo, kiun vi oferas,
vojon disstreĉante per komplicaj manoj,
al la kaco, kies plug' sterila feras!