LI

Sensenca estus de vi la ĵaluzo,
vi vere min ofendus per la dub',
Por mia sento estus ja inkub'
eĉ sonĝe la adulta am-amuzo.

Kaj kiel Goethe volis por misuzo
devigi sian "Majstron", sed la Bub'
rifuzis servi, kaj li skribas sub
la versoj rakontantaj pri l' rifuzo:

"Potenca estas Dev', se l' mondo tentas,
sed nur la Am' triumfas super ŝlim'"
kion ĉi versoj ĝis nun prisilentas,

nun eksonoru, kiel sankta rim':
la korp' en korpo sole naŭzon sentas,
se mankas la anim' al la anim'.