VI. BLAZONOJ DE LA PIĈO

Ventro, kiu meze montras narciseton,
por de paĉjo logi pli kaj pli kiseton,
vin karesoj liaj tiel ride tiklas,
ke la pipiĉeto likas pipiseton!

Vepra mir', ho Piĉo, roz' de virga puro,
kiun eĉ ne markis knaba fingrospuro,
ha! ĉu ne skandale, ke monatoj devu
kroni vin matura per martir-purpuro?

Piĉ' pli delikata ol amarilido,
vin, ho ve! barbare boras vostsolido,
al vi preparante eĉ pli sangan krevon:
kie patro pasis, pasos ankaŭ l' ido!