EL HELENUJO

ANTOLOGIO PALATINA

1

Dolĉ' estas fiki; negas neniu; sed se la regalo
      monkostas, ĝi fariĝas amara pli ol galo!

KILLAKTOR (V, 29)

2

Mi juĝis pugkonkurson: min tri virinoj mem elektis,
      kaj la blindigajn nudojn iliajn mi do spektis.
L' unua montris blankajn gluteojn, kiuj sen molcedoj
      floradis, kavigitaj de rondaj kvar fosetoj.
De l' dua, krurdisiga, la roza karno neĝepura
      alprenis varman tonon de l' anemon' purpura.
La lasta male gardis de mar' kvieta la mallaŭton,
      senvolaj lantaj ondoj trakuris fajnan haŭton.
Se la diinjuĝinto ĉi tiujn pugojn nur vidintus,
      certe por li l' Olimpaj neniom plu eĉ indus!

RUFINOS (V, 35)

3

Tri virojn kontentigi samtempe por mi estas ne tro,
      unu ĉe l' supr', alian subzone, trian retro.
Perversaj, virinamaj aŭ pederastaj ĉi bonvenas!
      Ci frapas, kun du knaboj, kaj urĝe: nu, ne ĝenas!

TUDIKIOS GALLOS (V, 49)

4

La rozopugan Doris diskrure super mi levinte,
      en ŝia flora freŝo fariĝis mi senmorta.
Ĉar inter siaj belaj genuoj ŝi min premis vinkte
      kaj la amkuron longan rajdis en sido sporta.
Langvore la okuloj, kiel folioj ĉe la vento,
      dum ŝia trotetado, glime al mi lucernis,
Kaj daŭris lud', ĝis ambaŭ elĉerpis sukon de la ventro,
      kaj Doris, malstreĉite, la membrojn lacajn sternis.

DIOSKORIDES (V, 55)

5

La mamojn en la manoj, la buŝon mi en mia havas,
      kaj ŝiaj blankaj ŝultroj ĝis freneziĝ' min ravas.
Sed al la plejsanktejo ankoraŭ mi ne povis tuŝi:
      mi kovas virgulinon, kiu ne volas kuŝi!
Ĉar ŝin Atena estras, sed po duon' kun la Pafia
      kaj mi, ve! inter ambaŭ ĝemas hipertrofia.

PAŬLOS SILENTIARIOS (V, 272)