Al
gefianĉoj
kaj
junaj
geedzoj
por
instruo
kaj
instigo
Leganto, se vi estas pruda
Kaj naŭzas vin la amo nuda,
Se indignigas vin la bolo
De la temperamento suda,
Se senas vian delikaton
La grimaceto am-aluda,
Pripensu bone antaŭ lego:
Tute ne estas mi altruda,
Forĵetu min, retiru vin
Al via dika ŝel' testuda.

 


 

Leganto! Mi avertas due!
Pripensu, ĉu vi legos plue!
Pilate lavas mi la manojn,
Se mi efikos misinflue.
Neniu vin devigas legi,
Anstataŭ indigniĝi brue,
Forĵetu min, forĵetu min,
Ankoraŭ estas ne malfrue.

 


 

Leganto! Jen la lasta voko!
Tuj sekvos jam danĝera loko!
Forĵetu min! Bedaŭrus mi,
Se vin mortigus nervo-ŝoko!