DEKTRI ORDONOJ
EL LA
KATEĤISMO DE L' INFANAĜO

1.Kion al knab' instrui?
Kiel per klab' intrui.
 
2. Kiel, knabin', virtegi?
  En via sin' virtegi.
 
1. Je ĉiu pordo gapa
  tuj frapu, sed senĉapa.
 
2. Flirtata roz' ne velkas,
  eĉ se abel' ĝin melkas.
 
1. Antaŭ ol spili puton,
  langu la liliputon.
 
2. Por ke la flut' rekordu,
 fingroj kaj buŝ' akordu.
 
1. Fulme ĉe la himeno
sturmu via stameno.
 
2. Ke ĝi senmise breĉu,
la krurojn dise streĉu.
 
1. Am' via estu sondo,
boro post bor', ĝis ondo.
 
2. Am' via estu pumpo
per viglaj koks' kaj lumbo.
 
1. Ne restu sen esploro
unu faldet' de l' floro.
 
2. De nun invitu venojn
en viajn tri havenojn.
 
1-2. De jun' tiaj la ĝuoj
sen pun' kaj sen tabuoj.